TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN

5/5 - (1 bình chọn)

DUGARCO is one of the few Vietnamese garment manufacturers which is active in designing and developing samples, in the forms of ODM and OBM. We have established 04 R&D centers specializing in researching and developing…

Một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *